Wednesday, April 19, 2017

25.04.2017 - Адыгэ ныпым и мафэ Адыгэхэм хагъэунэфыкIыщт


Мэлылъфэгъум и 25-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми Адыгэ ныпым и мафэ хагъэунэфыкIыщт ыкIи агъэмэфэкIыщт.

No comments:

Post a Comment