Saturday, February 11, 2017

Иордание: Урысые Федерацием щеджэщтхэм еджэн IэпыIэгъухэр аратыщтых


2017-рэ илъэсым, Иорданием щыщ Адыгэхэу, Урысые Федерацием изэфэшъхьэф апшъэрэ еджапIэхэм ыкIи Налщыч дэт апшъэрэ еджапIэм щеджэнэхэу зышIоигъохэм еджэн IэпыIэгъухэр къаратыщтых. Ахэр Иорданием щылажьэрэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм игъогукIэ къаратыщтых.

УФ щеджэнхэу фаехэм лъэIу тхьапэхэр мэзаем и 20-м нэс чIалъхьэнхэ фае. Мыщ ехьылIагъэу зыфагъэзэн алъэкIыщт хэсэ гупчъэм иеджэн комитет ипащэу Абзах Хьамид +962 796666248. 

Къызыхэтхыгъэр: Иордание "Адыгэ ШIушIэ Хасэ Гупчъэм" ипресс къулыкъу: Хэкужъ ЛуIэй


إعلان هام للطلبة وخاصة الثانوية العامة التوجيهي في مجتمعنا الشركسي 

تعلن الجمعية الخيرية الشركسية - المركز عن توفر عدد من مقاعد المنح الدراسية (مقعد جامعي، سكن، جزء من المصروف)، 
بمختلف المستويات (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) مفتوحة على كافة المؤسسات التعليمية في روسيا - بما فيها نالتشك - وذلك للعام الدراسي (2017).
منها منحتين خاصتين بالطب وطب الأسنان. 

فعلى الراغبيين بالاستفسار والاستفادة من تلك المنح واستلام وتعبئة الطلب، ضرورة مراجعة لجنة الطلبة بالجمعية الخيرية الشركسية - المركز.
السيد عبد الحميد أبزاخ 
0796666248

علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات والأوراق هو 20/2/2017 ولن يقبل أي طلب بعد ذلك. 
وبإمكان طلبة التوجيهي الحاليين التقدم لها، حيث أن القبول لهذه المنح يتم على ضوء نتائج امتحان الثانوية العامة للفصل الأول (نصف السنة).

الناطق الرسمي باسم الجمعية الخيرية الشركسية 
لؤي هاكوز

No comments:

Post a Comment