Friday, February 10, 2017

16.02.2017 - Мыекъопэ Адыгэ Хасэм изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIощт


Мэзаем и 16-м, Адыгэ Республикэм щылажьэрэ чылагъо хасэу "Мыекъопэ Къэлэ Адыгэ Хасэм" изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIощт.

Хасэм изэхэсыгъохэр тхьэмафэ къэс зэ рагъэкIокIы. Мэфэку мафэм сыхьатэ 18.00-м рагъажьэ. Зэхэсыгъохэр хасэм иIофчIэс щэкIох (урамэу пролетарская 264).

Къызыхэьхыгъэр: maykopkhaseadyg.blogspot.ru

No comments:

Post a Comment