Monday, January 23, 2017

25.01.2017 - Кфар-Кама зы сыхьатэ псы щыIэщтэп


Израил хэгъэгум щыIэ Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама, щылэ мазэм и 25-м, сыхьатэ 11.00-м щегъэжьагъэу сыхьатэ 12.00-м нэс псы щыIэщтэп.

Къызыхэтхыгъэр: facebook.com


No comments:

Post a Comment